Китептерди класификациялоо боюнча электрондук курал

 

КР Билим берүү жана илим министрлиги USAIDдин колдоосу менен иштелип чыккан китептерди классификациялоо боюнча электрондук куралды 217/1 буйругу менен бекиткен. Китеп окуу боюнча республикалык стандарттарга ылайык иштелип чыккан бул инновациялык курал 1-4 класстагы окуучулардын жаш-курагына жана классына жараша кошумча окуу материалдарын классификациялоодо колдонулат. Аталган усул өлкө ичинде колдонула турган алгачкы курал катары иштелип чыгып, кыргыз жана орус тилине которулган.
Курал үч бөлүмдөн турат:
1. WordCalc –тексттердин лингвистикалык өзгөчөлүктөрүнө, алардын ичинде тексттин көлөмүнө, андагы сөздөрдүн жана сүйлөмдөрдүн узундугуна жана санына, көп колдонулган сөздөр жана түрмөктөрүнө жараша талдоо жүргүзгөн компьютердик программа.

2. Окуу программасынын стандарттарына ылайык болуу, окуучулардын улуту, коомдо кабыл алынуусу, гендери жана жаш-курагы сыяктуу критерийлердин негизинде түзүлгөн мазмунду талдоо.

3. Текст менен сүрөттөрдүн бир калыпка келүүсү (верстка), эмоцияналдык таасир, шрифттин өлчөмдөрү жана сүрөттөрдү камтыган дизайн.
Аталган курал буга чейин чыгарылган балдар окуй турган китептерди жана жаңы түзүлгөн тексттерди талдоодо колдонулат. Китептерди классификациялоо боюнча курал төмөнкү максаттарда колдонулат:

• буга чейин чыккан жана жаңы түзүлгөн тексттердин лингвистикалык өзгөчөлүктөрүн талдоодо
• текст жана окуяларды, китептерди классификайиялоонун критерийлерине жараша талдоодо
• тексттердин дизайнын талдап, баалоодо
• WordCalc программанын жана китептерди классификациялоонун негизинде текст жана окуялар окуучунун жашына, классына жана окуу жөндөмөрүнө туура келе тургандыгын аныктоодо
• Китептерди оордугу боюнча даражаларга айырмалоо (1-класс – 1.1, 1.2, 1.3 даражаларына бөлүнгөн, 2-класс – 2.1, 2.2, жана 3- даража 3.1, 3.2 ал эми 4- класс 4.1, 4.2 даражаларына бөлүнгөн)
Китептерди классификациялоо куралы буга чейин чыгарылган тексттердин оордугун аныктоо үчүн гана колдонулбайт. USAIDдин «Келгиле, окуйбуз!» долбоору жергиликтүү авторлорго жаңы окуу материалдарды чыгараарда жогоруда айтылган критерийлерди практика жүзүндө ишке ашыруу боюнча тренинг өткөрдү. Аталган курал авторлорго жаңы текстти оордугуна жараша даражаларга бөлүп, тексттерди окуучулардын деңгээлине жараша түзгөнгө мүмкүнчүлүк түзөт.
Китептерди классификациялоо боюнча курал мугалимдерге, китепканачыларга жана ата-энелерге окуучулардын жашына, окуу-жөндөмдөрүнө жараша китеп тандап берүүнү оңойлотот.

W3SchoolsНускаманы жүктөө